Промяна в общите условия

Нашите партньори и клиенти, с които работим от по-дълго време знаят, че прозрачността е много важна за нас и се стремим винаги да работим по начин, в който да няма скрити условия, тайни и нещо недоизказано. Затова се наложи да направим актуализация на Общите условия за ползване на сайта на Стар Нейлз – България – starnails.bg.

Тъй като текстът е доста дълъг, изпълнен с много юридически термини, ето с обикновени думи какво се наложи да променим. В предишната версия се казваше, че ние не разкриваме личните данни на нашите клиенти пред никого. И това е така – Вашият комфорт и доверие в нас са най-важни и не бихме си позволили да ги нарушим. Обаче се оказва, че на практика ние се налага да споделим с други фирми част от вашите данни, за да можем да изпълним Вашите поръчки. Споделяме с куриеската фирма Вашите имена, телефон и адрес, за да можем да Ви изпратим поръчаните стоки.

На пръв поглед промяната може да изглежда незначителна и да се подразбира, но ние се чувстваме длъжни да Ви информираме. И Ви благодарим за доверието!