Какъв документ ще получа след курса?

Документът, който издаваме след завършване на курсовете от Основното обучение, е Удостоверение за професионално обучение (за обучение по част от професия). Удостоверението е официален документ, вписан в регистрите на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и се издава на български език. Когато се преведе и легализира на друг език, като официален документ, той се признава и е валиден в рамките на Европейския съюз.

Забележка: Възможно е документът да не бъде признат във Великобритания след напускането на Европейския съюз.

За надграждащите обучения и семинари Учебен център към Стар Нейлз – България издава само фирмени сертификати (изключение прави надграждащото обучение по Терапевтичен педикюр – след преминаване на обучението се издава Удостоверение).