Кога започват курсовете?

Всички дати за обучения се обявяват предварително на сайта на Стар Нейлз – www.starnails.bg в раздел Обучение. Информация за надграждащите обучения се споделя и на страницата ни във Facebook.

При Индивидуално обучение курсистът, заедно с инструктор, определят заедно кога да започне обучението. Те заедно определят и как да бъдат разпределени учебните часове по съответната дисциплина.