Кой би предположил, че хигиената ще бъде превърната във високоефективен маркетингов инструмент? Преди пандемията от COVID-19 санитарните мерки бяха „задкулисни“ задачи в салона. Те бяха жизненоважни, но не бяха рекламен приоритет. Днес нещата стоят по различен начин.

Едно от многото психологически въздействия, които COVID-19 причини, е безпокойството относно чистотата. Въпреки че повишената информираност относно санитарната обстановка варира в зависимост от индивида, постигането на усещане, че Вашите услуги са безопасни е наложително. Най-добрият метод да го направите е „покажете и кажете“, но не по начин, който нарушава потока Ви от услуги. За да успокоите клиентите, че спазвате строги хигиенни норми, можете да направите пет важни неща. Най-хубавото е, че всички те могат да бъдат направени без да инвестирате много време в тях.

Защита още на входа.

 • Помолете клиентите си да измият ръцете си или да използват леснодостъпен дезинфектант за ръце при пристигане.
 • Премахнете зоните за изчакване или премахнете списанията и други предмети, които често се докосват.
 • Уверете се, че само планирани в графика клиенти влизат във Вашия салон и не са придружени от приятели или членове на семейството си.

Покажете на клиентите, че правите повече.

 • Избърсвайте повърхностите между отделните клиенти по няколко пъти пред тях.
 • Изваждайте инструментите от разтвора за дезинфекция пред тях.
 • Изхвърляйте еднократните консумативи след употреба пред клиентите.

Оставете по-голямо пространство на работнито си място или допълнителна защита.

 • Ако квадратурата на помещението позволява това, помислете за увеличаване на разстоянието между отделните работни места.
 • Ако елиминирате зоната си за изчакване, помислете за преместване на работни места в това пространство, за да го усвоите.
 • Ако работното помещение не позволява раздалечаване на работните места, осигурете бариерна защита – параван или екран, за да осигурите спокойствие на клиентите.

Отпуснете правилата за отмяна на час

Ако Вашите правила за анулиране са строги, това създава риск клиентите да дойдат на услуга, докато са болни. Дайте възможност за анулиране на часа от клиента, дори при съмнение от негова страна за здравословното му състояние.

Поставете информация за предпазни мерки на видно място и предлагайте основни санитарни консумативи.

 • Поставете санитарна станция на входа – поставете еднократни маски, кърпички или дезинфектант за ръце, които да са лесно достъпни за клиентите.
 • Покажете Вашите санитарни протоколи, като ги поставите на видно място.
 • Ако сте преминали курс по дезинфекция, поставете рамкирани сертификати още на рецепцията или на входа на салона.

Демонстрирайки ангажимента си към строги санитарни стандарти, Вие ще създадете спокойна и безопасна среда както за Вас, така и за клиентите Ви.