Водени от нашето желание да създаваме устойчива грижа за кожата и ноктите, ние от Стар Нейлз – България използваме само най-добрите съставки. Започнахме да изчисляваме натурален произход на нашите продукти, използвайки стандартизирана рамка, и бихме искали да я споделим с вас.

Представяме ви ISO 16128 – Международен стандарт, разработен специално за козметичната индустрия, който дава на марките и производителите, набор от насоки за дефиниране на природна или органична съставка. Но нека преди това да поговорим за някои често използвани термини.

КАКВО ОЗНАЧАВА „НАТУРАЛЕН“ В КОЗМЕТИКАТА?

Когато „натурален“ се използва за описание на съставките в козметичните продукти, тези съставки трябва да идват от естествени суровини.

КАКВО Е „НАТУРАЛЕН ПРОИЗХОД“?

Съществува стандартизирана дефиниция за „натурален произход“ в козметичните продукти, създадена от ISO. ISO 16128 определя продукти и съставки като такива с „натурален произход“, когато повече от 50% от съставът им е от естествен произход.

Част от нашите продукти имат повече от 80% естествен произход, използвайки силата на природата в създаването на тяхната формула.

КАКВО ОЗНАЧАВА „СИНТЕТИЧНО“?

Конвенционалната козметика (което означава тази без етикети „естествени“ или „органичен“) се прави с помощта на съединения, произведени чрез химичен синтез. Това могат да бъдат съставки, които не съществуват в природата, или такива, създадени в лаборатория. Синтетичните съставки могат да включват и естествени вещества, които са химически модифицирани.

Това в никакъв случай не означава, че тези съставки са опасни по какъвто и да било начин. Те са проучени и при необходимост ограничени от регулаторните органи в Европа.

НАТУРАЛНОТО И ОРГАНИЧНОТО ЕДНО И СЪЩО ЛИ СА?

Не. Натуралното и органичното не са взаимозаменяеми.

„Органично“ означава, че сертифицираните органични продукти се приготвят и отглеждат по начин, който е в съответствие със стандартите за биологично земеделие. „Органично“ обикновено означава отгледано, събрано и обработено без изкуствени торове или консерванти, антибиотици или генетично модифицирани организми и с минимални разрешени пестициди.

„Естествено“ означава, че продуктите или съставките са естествено извлечени от земята, като например от растения или минерали.

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ИЗЧИСЛЕНИЕТО ПО ISO 16128?

За да се изчисли дали нещо принадлежи към индекса на естествен произход, ISO препоръчва умножаване на процента на съставката, използвана в даден продукт, по неговия естествен индекс (цифра между 0 и 1).

Например, ако водата съставлява 75% от даден продукт и неговият естествен индекс е 1, бихте изчислили 75 x 1, за да получите 75% естественост. Това се прави за всяка съставка в даден продукт, така че оставате с общ процент на естествения произход на продукта.

ISO 16128 И SNB

Може да намерите съдържанието на натуралния произход върху опаковките на нашите продукти. Нашата цел е прозрачност в използваните суровини и качеството на продуктите ни.

НАШЕТО РАЗВИТИЕ ПРОДЪЛЖАВА

От самото начало искахме да бъдем открити, влагайки само най-добрите съставки в нашите продукти. И ще продължим да създаваме козметика за грижа за кожата и ноктите с положително въздействие върху природата и обществото.