Важат ли документите от курса в чужбина?

Документът, който издаваме след завършване на курсовете от Основното обучение, е Удостоверение за професионално обучение (за обучение по част от професия). Удостоверението е официален документ, вписан в регистрите на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и се издава на български език. Когато се преведе и легализира на друг език, като официален документ, той се признава и е валиден в рамките на Европейския съюз.

Забележка: Възможно е Удостоверението да не бъде признат във Великобритания след напускането на Европейския съюз. Възможно е в някои държави да е необходимо допълнително обучение или полагане на допълнителни изпити, които гарантират усвоените знания. Ангажимент на курсиста е да провери за условията за практикуване на професията маникюрист/педикюрист.

За надграждащите обучения и семинари Стар Нейлз – България издава само фирмени сертификати.