Какви документи са необходими за курсовете?

За да можем да Ви запишем за някое от обученията, които организираме и провеждаме, ще са ни необходими трите имена на курсиста, телефонен номер за връзка, населеното място, от което е и избраните обучения, които е избрал да премине.

При започване на обучението, за да изготвим досие на курсиста, на база на което да се издаде Удостоверението за преминато обучение по част от професията Маникюрист/педикюрист, са необходими:

  1. 1 бр. снимка (в паспортен формат);
  2. Карта за предварителен медицински преглед (стандартно медицинско за започване на работа)
  3. Копие на диплом за завършено средно образование (или служебна бележка за завършен 10 клас).
  4. Лична карта (само за справка и удостоверяване на самоличността).