Необходими ли са ми модели за курса?

Да! Осигуряването на модели за провеждането на обученията е ангажимент на курсиста. Работата върху модели е съществена част от обучението и няма как да бъде прескочена. Първоначално курсистите се обучават теоретично и практически за работа върху изкуствени ръце и нокти. След като инструкторите се уверят, че курсистът е достатъчно добре подготвен и че работата върху модел няма да навреди на модела, се пристъпва към работа с модели. Работата с модел е винаги под наблюдение на инструкторите от учебните центрове. За всяко от обученията е необходим различен брой манекени, като те не са нужни през целия курс – в началото на обучението инструкторите информират курсистите за кои дни ще са необходими модели, колко модела ще са необходими и времето, за което те ще бъдат ангажирани.